donatie-links word-lid

MACHTIGING

Ondertekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan om van zijn/haar, ondergenoemde (giro-) rekening af te schrijven wegens maandelijkse contributie nieuwbouw ULU MOSKEE te (Utrecht)